Top

NEVELAUTOMAAT INSECTICIDE (ROOKBOM) BUGDESTRUCTOR PRODIFA 250 ML

 • NEVELAUTOMAAT INSECTICIDE (ROOKBOM) BUGDESTRUCTOR PRODIFA 250 ML
27,98

Nevelautomaat Bugdestructor 


Insecticide nevelautomaat.
De inhoud leegt zich volledig na indrukken van de klep, om woon-, werk- en verblijfruimten volledig te behandelen. Opmerkelijk doeltreffend tegen vliegende en kruipende insecten, zoals: vliegen, muggen, kakkerlakken, trips, spint, luizen, mieren, larven en kevers. Ideaal om woning, kweekruimte, opslagplaatsen, vestiaires, keukens, kantoren enz. te behandelen. Ruimte zeker voor geruime tijd schoon van insecten. Drijfgas is niet ontvlambaar. Een nevelautomaat is voldoende voor een ruimte van 60 tot 90m3.

Inhoud 250ml

Werkzame stof: d-Phenothrin 0.99%

Gebruiksaanwijzing
Nevelautomaat insecticide voldoende voor ruimtes van 60 tot 90m3.

 1. Ramen en deuren van de te behandelen ruimte sluiten.
 2. De kap van de nevelautomaat verwijderen en deze in het midden van de ruimte plaatsen.
 3. De knop indrukken en de ruimte verlaten.
 4. Let op: De nevelautomaat zal zichzelf automatisch ledigen en kan niet gestopt worden.
 5. Het product 2 uur laten inwerken.
 6. Na 2 uur inwerkingtijd ramen en duren van de ruimte openen en daarna grondig luchten.

Waarschuwing

 • Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 • Spuitnevel niet inademen
 • Draag geschikte beschermende kleding en geschikte handschoenen
 • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
 • Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
 • Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
 • Niet rechtstreeks aanbrengen op dieren
 • Houd onbeschermde personen en dieren verwijderd van de behandelde oppervlakken en/of ruimten tot deze volledig opgedroogd zijn. Verlucht zeer grondig na de behandeling


Reviews (0)
Stuur naar een vriend
@
@